Stichtingen waarvan beoogde doelstellingen geheel of grotendeels bereikt zijn en er nog budget beschikbaar is, verzoeken wij vriendelijk of zij ook aan onze projecten willen denken.

Wilt u het werk van Stichting The Pearls of Africa ondersteunen? Dat kan door uw gift over te maken op onze rekening van de Rabobank NL32 RABO 0303340983.  RSIN/ fiscaal nummer: 855018239 (Stichting The Pearls of Africa heeft de ANBI status).

Namens het bestuur van Stichting The Pearls of Africa en de mensen hier in Uganda hartelijk bedankt!