De jaarrekening van het jaar 2019 is goedgekeurd door de penningmeester en gepubliceerd op de website. Open het PDF bestand om de jaarrekening en de toelichting ervan in te kunnen zien.

Bijlage: Jaarrekening 2019