Stichting The Pearls of Africa is opgestart in 2015.

Aan het einde van ieder kalenderjaar wordt door de penningmeester het boekjaar afgesloten. Voor 1 Juli van het nieuwe kalenderjaar zal de jaarrekening, inclusief een toelichting op deze jaarrekening worden openbaar gemaakt. Er zal altijd worden gestreefd naar minimalisering van kosten. Overheadkosten zijn er niet waardoor Stichting The Pearls of Africa instaat is de ontvangen middelen vrijwel geheel aan de projecten te besteden.

Jaarrekening 2023
Jaarrekening 2022
Jaarrekening 2021