The Pearls of Africa is opgericht op 23 maart 2015 met als doel fondsen te werven voor de kansarme bevolking die rondom de tweede grootste stad van Uganda, Jinja, wonen.

Het bestuur van The Pearls of Africa bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Dhr. R. Kwint
Secretaris: Dhr. J.S. Zwarts
Penningmeester: Dhr. F.G.H. Redegeld

Het bestuur van de stichting komt minstens vier maal per jaar bijeen. Alle bestuursleden werken 100% onbezoldigd.

Geïnteresseerd om je in te zetten voor onze stichting? Neem hiervoor contact op met één van onze bestuursleden, of stuur een mail via het contactformulier.