Bedrijven

Graag willen wij bedrijven enthousiast maken om ook onze projecten te ondersteunen. Veel bedrijven hebben jaarlijks een vastgesteld budget voor giften. Iedereen heeft zijn of haar eigen overtuiging voor het vaststellen van de hoogte en bestemming van dit budget. Wij hopen u als eigenaar en/of management te kunnen overtuigen van de noodzaak van onze projecten. Uw steun als bedrijf geeft ons mogelijkheden om doelstellingen te realiseren en de leefomstandigheden van kansarme kinderen en mensen in Uganda een positieve impuls te geven.

Regelmatig hebben wij voor het uitvoeren van acties ook de steun nodig van bedrijven, bijvoorbeeld op het gebied van: drukwerk van folders en flyers / spandoeken / verzorgen van catering / website / beschikbaar stellen locatie / aanbieden mogelijkheid tot reclame maken op bijvoorbeeld opening/ open dag/ jubileum/ enz. Mocht u ons iets kunnen bieden dan horen wij het graag.

Wilt u het werk van Stichting The Pearls of Africa steunen? Dat kan door uw gift over te maken op onze rekening van de Rabobank NL32 RABO 0303340983.  RSIN/ fiscaal nummer: 855018239 (Stichting The Pearls of Africa heeft de ANBI status).

Namens het bestuur van Stichting The Pearls of Africa en de mensen hier in Uganda hartelijk bedankt!